PakTest

Test hermetičnosti bez razaranja

PakTest - Test hermetičnosti bez razaranja


Test hermetičnosti bez razaranja, tzv BUBBLE TEST ili LEAK TEST. Ovaj ekonomičan uređaj otkriva curenja na jediničnom pakovanju, bez obzira da li su u pitanju proizvodi pakovani u zaštićenoj atmosferi ili ne, vakuum pakovanja, kesice, ili blister pakovanja. Koristi se u kontroli kvaliteta, pogonskoj kontroli ili drugim aplikacijama gde treba brzo i efikasno kontrolisati pakovanje na curenje, zbog osetljivosti proizvoda na ambijentalne uslove.


Princip rada


Test se izvodi u komori sa vodom ili bez vode(samo za vakuum pakovanja). Jednostavnim uključivanjem uređaja postiže se podpritisak u komori, što prouzrokuje naduvavanje pakovanja koje se testira. Razlika pritisaka omogućava da gas koji se nalazi u pakovanju izađe kroz najmanje pore ili nesavršenosti zavara/spoja spoljašnjeg omotača proizvoda. Moguće je detektovati poziciju i veličinu i najmanjih curenja, u vidu balončića koji se jasno videu vodi. Na ovaj način je moguće lakše definisati korektivne mere u samom procesu pakovanja i pravilno korigovati parametre pakovanja.

Tehničke karakteristike


Model: PakTest
Materijal komore: Klirit
Ispitni podpritisak: 0 do -0.8 bar
Generisanje vakuma: Venturi ejektor
Broj regulatora pritiska: 2
Radni pritisak komprimovanog vazduha: 6 do 8 bar
Model Komora dxšxv [mm] Gabariti dxšxv [mm]
PakTest S 270x220x210 290x240x330
PakTest M 320x220x210 340x240x330
PakTest L 370x250x230 390x270x350
PakTest XL 750x270x230 770x290x350